Zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Pomagamy naszym klientom zawrzeć umowę gwarancji zgodną z wymogami Ustawy o odpadach.

To zabezpieczenie, które wymagane jest od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą m.in. na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. Gwarancja środowiskowa jest zabezpieczeniem, o którym mówi art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Takie zabezpieczenie musi złożyć Posiadacz odpadów, który przed dniem 20 lipca 2018 r. uzyskał zezwolenie lub pozwolenia związane ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów i jest obowiązany w terminie do 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę decyzji oraz Posiadacz odpadów, który nie posiada jeszcze stosownego zezwolenia/pozwolenia.

Czy wiesz że...

 • Czy wiesz że...

  Do września 2018 na terenie Polski zarejestrowano 55 280 wypadków przy pracy z czego 334 było śmiertelnych.

   

  W roku 2017 w województwie łódzkim wybuchło 6947 pożarów co oznacza prawie 20 dziennie.

 • Cytat

  "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

  "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson