Informacje o firmie

Dane spółki:

"BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (ul. Tymienieckiego 16F lok. 12, 90-365 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod nr 0000068709.

NIP : 7251797471
Regon: 472398876
Kapitał zakładowy : 50 000 PLN (opłacony w całości)


Broker jest wpisany do rejestru brokerów pod nr 1254/03
Broker nie wykonuje działalności na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


"BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Broker”) informuje, że nie posiada żadnych udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, nic mu nie wiadomo aby jakikolwiek zakład ubezpieczeń posiadał udziały Brokera, uprawniające co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Broker informuje, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej zgodne z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450)

BBU GF Broker sp. z o.o. informuje, że wynagrodzenie brokera jest wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie prowizji według zwyczajowo przyjętych stawek.

Czy wiesz że...

 • Czy wiesz że...

  Do września 2018 na terenie Polski zarejestrowano 55 280 wypadków przy pracy z czego 334 było śmiertelnych.

   

  W roku 2017 w województwie łódzkim wybuchło 6947 pożarów co oznacza prawie 20 dziennie.

 • Cytat

  "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

  "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson