Informacje o firmie

Dane spółki:

"BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi (ul. Tymienieckiego 16F lok. 12, 90-365 Łódź) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod nr 0000068709.

NIP : 7251797471
Regon: 472398876
Kapitał zakładowy : 50 000 PLN (opłacony w całości)


Broker jest wpisany do rejestru brokerów pod nr 1254/03
Broker nie wykonuje działalności na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


"BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GF BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Broker”) informuje, że nie posiada żadnych udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, nic mu nie wiadomo aby jakikolwiek zakład ubezpieczeń posiadał udziały Brokera, uprawniające co najmniej do 10% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Broker informuje, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej zgodne z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1450)

BBU GF Broker sp. z o.o. informuje, że wynagrodzenie brokera jest wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w formie prowizji według zwyczajowo przyjętych stawek.

Czy wiesz że...

  • Czy wiesz że...

    W roku 2020 w województwie łódzkim wybuchło 7164 pożarów z czego 35 to duże zdarzenia z wielomilionowymi stratami. W całej Polsce w 2020 roku było 128754 pożarów czyli 352 dziennie.

  • Cytat

    "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

    "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson

    "Rozwój jest niemożliwy bez zmiany a ci, którzy nie potrafią zmienić swojego myślenia, nie potrafią zmienić niczego" - George Bernard Shaw