Audyt ubezpieczeniowy

Pierwszym i niezwykle ważnym etapem współpracy z nowym klientem jest przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego.
Celem tego działania jest identyfikacja zagrożeń dotyczących działalności klienta oraz inwentaryzacja posiadanej ochrony ubezpieczeniowej czyli odpowiedź na pytanie jakie polisy ubezpieczeniowe posiada klient czego dotyczą, gdzie ich brakuje lub gdzie jest ich za dużo.
Prawidłowo przeprowadzony audyt pozawala z jednej strony zwiększyć u klienta świadomość zagrożeń, jednocześnie stanowi narzędzie do racjonalizacji i optymalizacji kosztów związanych z zawieraniem ubezpieczeń.
Audyt pozwala na dalszym etapie sporządzić dobry program ubezpieczeniowy.

Czy wiesz że...

  • Czy wiesz że...

    W roku 2020 w województwie łódzkim wybuchło 7164 pożarów z czego 35 to duże zdarzenia z wielomilionowymi stratami. W całej Polsce w 2020 roku było 128754 pożarów czyli 352 dziennie.

  • Cytat

    "Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej" Albert Enstein.

    "Ten który wie najwięcej, wie jak mało wie." Thomas Jefferson

    "Rozwój jest niemożliwy bez zmiany a ci, którzy nie potrafią zmienić swojego myślenia, nie potrafią zmienić niczego" - George Bernard Shaw